BİLGİSAYARDA KULLANILAN İKİLİK SAYI SİSTEMİ VE MAKİNA DİLİ

Matematikçi john von neumann tarafından tanımlanan modern bilgisayarların temelinde yatan sayı sistemidir.0 ve 1 lerden oluşur;bunun sebebi bu iki sayı üzerinden işlem yapmanın kolay olmasıdır;her ne kadar biz 10'luk sistemde işlem yapmaya alışkınsak da bilgisayarlarda kullanılan "and", "or", "xor" gibi mantıksal işlemler ikili sayı sisteminde çok daha kolay şekilde gerçekleştirilmektedir.bütün bilgiler bilgisayarın içinde ikili olarak saklanmakta ve kullanılmaktadır.bu bilgisayarın içindeki bilgilerin 0 ve 1 ile kodlanarak kısaltıldığı anlamına gelmektedir.

MAKİNA DİLİ:mikroişlemci ya da mikrodenetleyici gibi komut işleme yeteneğine sahip entegrelerin işleyebilecekleri komutlardan ve buna uygun sözdizimindenoluşan dile verilen addır. en alt seviydeki programlama dilidir.Bu dil sadece 0 ve 1 binary ikililerinin anlamlı kombinasyonlarından meydana gelmektedirBu nedenle aygıtın anlaşılması cok güçtür.Kullanılan işlemcinin komut setinden ibaret olan makina dili komutları donanıma bağımlıdır.Her bilgisayarın anlayacağı kendi makine dili vardır. Örneğin, Pentium işlemcinin makine dili, Sparc işlemciden farklıdır. Makine dilindeki bir komut, bit (0 ya da 1) gruplarından oluşur. Örneğin, makine dilinin bir komutu iki değerin toplanması ya da bir değerin ana belleğin bir bölgesinde saklanması gibi basit işlemleri içerir. İnsanların makine dilinde program yazması hemen hemen olanaksızdır. Örneğin, makine dilinde iki sayının toplanması,
01000110011101000111101010000010010101101000010
biçiminde ifade edilirMakine dilinde çok sayıda komutla yapılabilecek bir iş, yüksek seviyeli programlama dilinin bir komutu ile yapılabilir. Bu yüksek seviyeli diller, İngilizce ya da Türkçe gibi doğal bir dil değil, kendi yapısı ve dilbilgisi kuralları olan, insanlar için anlaşılması kolay olan dillerdir.
MAKİNA DİLİNİN AVANTAJLARI:Makinaya bağlı giriş çıkışlara erişebilirsiniz.kod parçları arasında uygun olmayan kurallar kullanarak arayüzler tasarlayabilirsiniz.işlemcinizin alışılmadık programlama kiplerine erişebilirsiniz

MAKİNA DİLİNİN DEZAVANTAJLARI:İlk başlarda cok zorlanılıyo yazmak uzun ve yorucu.hata yapma riski cok yüksek ve farkketmek zor.kodunuzu anlamak ve değiştirmek zordur.taşınabilir değildir


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !